دهیاری اسرم

همزمان باسالروزشهادت شهیدان رجائی وباهنروردرآخرین روزهفته دولت، کتابخانه عمومی حضرت زینب(س)اسرم افتتاح شد.

آقای قادری فرماندارشهرستان میاندوروددرآیین افتتاح کتابخانه عمومی اسرم برحمایت ملت ازدولت درپیشبردامورتاکیدکرد.کتابخانه

مردم قدرشناس اسرم باحضورباشکوه وتاریخی شان به استقبال آلاله های سرخ،کاروان شهیدان غواص و گمنام دفاع مقدس رفتند.


شهیدان قواص